Obsah -
APS mini

Zapojení systému

Zapojení systému je závislé na požadavcích na funkci systému.

  • V autonomním provozním režimu nemusí být čtecí moduly připojeny na sběrnici. Autonomní režim je vhodný tam, kde nejsou nutné časté aktualizace přístupových oprávnění a není nutná správa oprávnění přes PC. Programování přístupových oprávnění se provádí pomocí dvojice programovacích karet. Režim je prakticky použitelný pro řádově jednotky uživatelů, například v rodinných domech, malých firmách, odloučených pracovištích apod.
  • V offline provozním režimu jsou čtecí moduly připojeny na sběrnici RS 485, ale komunikace s nimi probíhá jen při konfiguraci parametrů a přístupových oprávnění. Typicky se používá v nájemních domech do 748 uživatelů, kde není vyžadováno sledování provozních událostí v systému.
  • V online provozním režimu probíhá komunikace s moduly permanentně. Online připojení umožňuje například vzdálené otevření dveří prostřednictvím PC.

Správa systému pomocí počítače
Systém lze spravovat jedním z administračních programů. Toto řešení vyžaduje propojení modulů APS mini na sběrnici RS 485. Pro připojení k PC se používá vhodný komunikační převodník (TCP/IP, USB, RS 232).

APS home

Pro správu je možné využít program APS Home, který poskytuje možnost komfortní správy systému včetně nastavení veškerých provozních parametrů modulů APS mini. Aplikace umožňuje správu kombinovaných systémů APS mini a APS mini Plus.

V offline provozním režimu probíhá komunikace se čtecími moduly jen při konfiguraci parametrů a přístupových oprávnění. Typicky se používá v nájemních domech do 748 uživatelů, kde není vyžadováno sledování provozních událostí v systému. V online provozním režimu probíhá komunikace s moduly permanentně. Online připojení umožňuje například vzdálené otevření dveří prostřednictvím PC.
Výhody a nevýhody

  • jednoduchá instalace, rychlá správa přístupových oprávnění, nastavení provozních parametrů modulů, možnost kombinovat se systémem APS mini Plus, možnost vzdáleného otevření dveří z PC
  • nelze kombinovat se systémem APS 400, jednouživatelské řešení (nelze spravovat z více počítačů v síti)

O společnosti

Firma Elektronis vznikla na pevných základech několika schopných lidí, kteří začínaly s touto profesí u velkých tuzemských firem, kde se vypracovali na vedoucí posty různých odvětví tohoto oboru. Postupem času poctivou prací, úsilím, sbíráním zkušeností a informací se rozhodli založit firmu vlastní. Tito lidé tvoří jádro firmy a spolupracují na nabídkách i realizaci daných zakázek.

více o společnosti >

Kontakt

Radek Šulc

Jednatel

celý kontakt >Obsah -