Obsah -
TESLA STROPKOV

Na jaře roku 1960 se ve Stropkovském závodě TESLA poprvé rozběhla výroba součástek telekomunikační a signalizační techniky. Nosným programem se staly telefonní přístroje, k nimž se později přidala domácí dorozumívací zařízení.

Dnes je činnost podniku zaměřená na telekomunikační techniku, domácí dorozumívací audio a video systémy, výrobky elektroinstalačního charakteru, elektroakustické přístroje, zámky a kování, registrační pokladny, konstrukční prvky pro elektrotechnický a automobilový průmysl atd. Za období 50 let prošla firma rozsáhlými změnami. Největší pokrok zaznamenala v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií velkosériové výroby, jejíž úroveň je dnes srovnatelná s evropským standardem. Pokrok v kvalitě byl dosažen především díky zavedení automatizovaného systému řízení a později certifikovaného systému řízení managementu kvality.

TESLA STROPKOV, a.s. je nepochybně firmou s dlouholetou tradicí a široce diverzifikovanou výrobou s rozsáhlou a vyspělou technologickou základnou. Zaručuje kompletní výrobní cyklus.

Cílem akciové společnosti TESLA STROPKOV do budoucnosti je optimalizace a rozšiřování spolupráce v oblasti zákazníckých produktů, design nových výrobků, přizpůsobení technologie požadavkům zákazníků, rozvoj projektů pro zahraniční zákazníky v různých oblastech, které znamenají pro podnik další rozvoj a prosperitu.

Současné postavení akciové společnosti a její vývoj neprobíhal sám od sebe. Za dosavadní úspěchy v produkci výrobního sortimentu patří poděkování nejen pracovnímu kolektivu firmy, ale i obchodním partnerům, zákazníkům a kooperujícím organizacím za dlouholetou vzájemnou spolupráci.


O společnosti

Firma Elektronis vznikla na pevných základech několika schopných lidí, kteří začínaly s touto profesí u velkých tuzemských firem, kde se vypracovali na vedoucí posty různých odvětví tohoto oboru. Postupem času poctivou prací, úsilím, sbíráním zkušeností a informací se rozhodli založit firmu vlastní. Tito lidé tvoří jádro firmy a spolupracují na nabídkách i realizaci daných zakázek.

více o společnosti >

Kontakt

Radek Šulc

Jednatel

celý kontakt >Obsah -