Image

EPS - Požární signalizace

Systémy elektronické požární signalizace jsou zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení - čidla identifikujeme požár. Změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. Jsou součástí jak zabezpečení domu tak i zabezpečení firemních objektů

Tato situace je pomocí vedení identifikována na požární ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení , které mají informovat o požáru jako sirény, rozhlasové zvukové zařízení a majáky, nebo přímo zařízení způsobující uhašení požáru, jako centrální hasící systém. Systém elektrické požární signalizace může být také uveden do provozu i další osobou , která se přímo účastní vzniku požární situace a to požárním tísňovým tlačítkem. Tyto jsou zpravidla umístěny na schodištích a přístupových cestách.

Požární systémy minimalizují škody

Systémy požární signalizace jsou velice účinným pomocníkem při počátečních fázích vzniku požáru a minimalizace případných majetkových ztrát. Nezbytnou součástí jsou v budovách a na pracovištích, kde by díky požáru mohli vzniknout ztráty na životech (výškové budovy, riziková pracoviště, pracoviště s vysokou koncentrací a pohybem osob).

Požární systémy dodáváme od těchto značek Menvier, Zetler, Siemens, Apollo F1 a Bosch Security